Dekadent förlag

C. Saar

This world is but a canvas to our imagination.

Henry David Thoreau


Vad har Fredrik Reinfeldt, IS och Tomten gemensamt?


Inget alls förmodligen! Men det bekymrar inte Schlemklumpf det minsta. Schlemklumpf driver med allt - dött som levande, verkligt som overkligt och heligt som oheligt.


Boken är en fortsättning på “Schlemklumpfs illustrerade poem”. Nu har några år gått och Schelmklumpf har blivit något äldre och omognare.

Copyright © Christoffer Saar - All Rights Reserved